Photo 29-10-2018, 14 32 55 Edited.jpg
Shiraz Kilim
30.00
Photo 29-10-2018, 14 49 36 Edited.jpg
Shiraz
350.00
Photo 29-10-2018, 14 46 51 Edited.jpg
Kashan
400.00
sold out
Photo 29-10-2018, 14 40 51 Edited.jpg
Suzani
150.00
Photo 29-10-2018, 14 34 41 Edited.jpg
Indo-Heriz
150.00
sold out
Poshti89W1.jpg
Shiraz
200.00
sold out
BG4774W1.jpg
Bijar
200.00
sold out
BG4915W1.jpg
Shiraz
200.00
Poshti88W1.jpg
Qashqai
200.00
sold out
BG4908W1.jpg
Bijar
1,000.00
sold out
BG5108W1.jpg
Kashan
1,200.00
sold out
BG5109W1.jpg
Jozan
900.00
BG5102W1.jpg
Mood
850.00
Sirjan Rug
Sirjan
750.00
Bijar Kilim
Bijar Kilim
650.00
Shiraz Kilim
Shiraz Kilim
550.00
BG4867W1.jpg
Kashkoli
2,000.00
sold out
BG1189W1.jpg
Tabriz
4,500.00
BG1421W1.jpg
Tabriz
4,500.00
HK8.2.43W1.jpg
Bakhtiyar
3,200.00
BG2489W1.jpg
Kashan
4,500.00
BG2531W1.jpg
Afghan Turkaman
2,000.00
BG779W1.jpg
Kashan
7,500.00
BGHorseCoverW.jpg
Qashqai Horsecover
2,000.00
BG2683F.jpg
Qum Part Silk
8,500.00
BGSoumak1.jpg
Soumak
850.00
Hamedan Runner
Hamedan
500.00
BG812W1.jpg
Kashan
7,500.00
BA240W1.jpg
Tabriz
35,000.00
BA219W1.jpg
Esfahan Fatehi
35,000.00
BA32W.jpg
Esfahan
35,000.00
BA218W.jpg
Nain Habibian
35,000.00
sold out
BG1462W1.jpg
Kashan
7,500.00
Nain 1.26m x 0.90m £700.jpg
Nain
700.00
Abadeh 1.52m x 1.01m £1600.jpg
Abadeh
1,600.00
BG4797W1.jpg
Kashan
550.00
Afshar 2.24m x 1.45m £1650.jpg
Afshar
1,650.00
Varamin 3.27m x 2.13m £4000.jpg
Varamin
4,000.00
BG4828W1.jpg
Antique Mahal
6,500.00
BG4796W1.jpg
Kashan
4,000.00
BG3330W1.jpg
Bakhtiyar
2,500.00
sold out
Photo 29-06-2017, 22 25 21 (1).jpg
Qum
1,650.00
BG1142W1.jpg
Hereke
5,000.00
BGQum2W1.jpg
Qum
1,250.00
Seneh Rug
Seneh
140.00
Qashqai Rug
Qashqai
1,800.00
sold out
Qashqai Jajim
Jajim
650.00
Qashqai Jajim
Jajim
650.00
Abadeh Rug
Abadeh
600.00
Yalameh Rug
Yalameh
650.00
Koliyaee Rug
Koliyaee
650.00
Hamedan Runner
Hamedan
750.00
Paisley Hamedan Runner
Hamedan
650.00
Varamin Runner
Varamin
650.00
Afshar Rug
Afshar
650.00
Abadeh Rug
Abadeh
650.00
Bijar Rug
Bijar
800.00
Old Shriven Rug
Old Shirvan
2,500.00
Afghan Prayer Rug
Afghan
720.00 900.00
sale
Afghan Rug
Afghan (Silk Fringing)
750.00
Afghan Balouch Rug
Balouch
550.00
Kashan Rug
Kashan
2,500.00
Qum Runner
Qum
2,500.00
Abadeh Runner
Abadeh
2,000.00
Qum Runner
Qum
4,000.00
Qum Runner
Qum
4,000.00
Loribaft Rug
Loribaft
1,600.00
sold out
Qum Rug
Qum
6,500.00
Kashan Rug
Kashan
2,700.00
Kashan Rug
Kashan
4,500.00
Qum Rug
Qum
2,500.00
Sarouq Rug
Sarouq
2,500.00
Kashan Rug
Kashan
2,200.00
sold out
Indian Kilim
Kilim
120.00
Indian Kilim
Kilim
150.00
sold out
Indian Kilim
Kilim
150.00
Indian Kilim
Kilim
65.00
Tajabad Rug
Tajabad
130.00
sold out
Paisley Kerman Rug
Kerman
3,600.00
Heriz Rug
Semi-Old Heriz
6,000.00
Heriz Rug
Geravan
5,500.00
Heriz Rug
Heriz
5,500.00
Heriz Rug
Geravan
5,500.00
Heriz Rug
Heriz
2,000.00
Mahal Rug
Mahal
6,500.00
Bijar Runner
Bijar
1,800.00
Sarouq Rug
Sarouq
4,500.00
Balkan Kilim
Balkan Kilim
2,500.00
sold out
Qashqai Saddle Bag
Qashqai Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Qashqai Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Old Bakhtiyar Rug
Old Bakhtiyar
8,500.00
Old Khamseh Rug
Old Khamseh
8,000.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Afshar Rug
Afshar
650.00
Old Heriz Rug
Old Heriz
1,100.00
Antique Serapi Heriz Rug
Antique Heriz
15,000.00
sold out
Tabriz Rug
Tabriz (Signed Jabari)
35,000.00
Old Malaya Rug
Old Malayer Kalehgi
1,000.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qum Rug
Qum
2,500.00
BG785W1.jpg
Mahal
3,500.00
Yazd Rug
Yazd
3,500.00
Qum Rug
Qum Wool
1,400.00
Tabriz Rug
Tabriz
2,500.00
Kashan Rug
Kashan
6,500.00
Qum Vase Design Rug
Qum
1,600.00
Joshegan Rug
Joshegan
3,000.00
Joshegan Rug
Joshegan
2,500.00
sold out
Heriz Rug
Geravan
5,500.00
Paisley Dorokhsh Rug
Dorokhsh
11,000.00
Mahal Rug
Mahal
8,500.00
Sultanabad Rug
Sultanabad
18,000.00
Old Mahal Rug
Old Mahal
18,000.00
Sarab Runner
Sarab
1,500.00