Photo 29-10-2018, 14 32 55 Edited.jpg
Shiraz Kilim
30.00
Photo 29-10-2018, 14 49 36 Edited.jpg
Shiraz
300.00 350.00
sale
Photo 29-10-2018, 14 46 51 Edited.jpg
Kashan
400.00
sold out
Photo 29-10-2018, 14 40 51 Edited.jpg
Suzani
150.00
Photo 29-10-2018, 14 34 41 Edited.jpg
Indo-Heriz
150.00
Poshti89W1.jpg
Shiraz
160.00 200.00
sold out
BG4774W1.jpg
Bijar
160.00 200.00
sale
BG4915W1.jpg
Shiraz
160.00 200.00
sale
Poshti88W1.jpg
Qashqai
160.00 200.00
sale
BG5106W1.jpg
Kashan
600.00 800.00
sale
BG4908W1.jpg
Bijar
800.00 1,000.00
sale
BG5108W1.jpg
Kashan
900.00 1,200.00
sold out
BG5109W1.jpg
Jozan
700.00 900.00
sale
BG5102W1.jpg
Mood
600.00 850.00
sale
Sirjan Rug
Sirjan
600.00 750.00
sale
Bijar Kilim
Bijar Kilim
520.00 650.00
sale
Shiraz Kilim
Shiraz Kilim
440.00 550.00
sale
BG4867W1.jpg
Kashkoli
1,650.00 2,000.00
sale
BG1189W1.jpg
Tabriz
4,000.00 4,500.00
sale
BG1421W1.jpg
Tabriz
4,000.00 4,500.00
sale
HK8.2.43W1.jpg
Bakhtiyar
2,800.00 3,200.00
sale
BG2489W1.jpg
Kashan
4,000.00 4,500.00
sale
BG2531W1.jpg
Afghan Turkaman
1,700.00 2,000.00
sale
BG779W1.jpg
Kashan
6,500.00 7,500.00
sale
BGHorseCoverW.jpg
Qashqai Horsecover
1,700.00 2,000.00
sale
BG2683F.jpg
Qum Part Silk
7,500.00 8,500.00
sale
BGSoumak1.jpg
Soumak
680.00 850.00
sale
Hamedan Runner
Hamedan
400.00 500.00
sale
BG812W1.jpg
Kashan
6,500.00 7,500.00
sale
BA240W1.jpg
Tabriz
30,000.00 35,000.00
sale
BA219W1.jpg
Esfahan Fatehi
30,000.00 35,000.00
sale
BA32W.jpg
Esfahan
30,000.00 35,000.00
sale
BA218W.jpg
Nain Habibian
30,000.00 35,000.00
sale
BG1462W1.jpg
Kashan
6,500.00 7,500.00
sale
Nain 1.26m x 0.90m £700.jpg
Nain
700.00
Abadeh 1.52m x 1.01m £1600.jpg
Abadeh
1,400.00 1,600.00
sale
BG4797W1.jpg
Kashan
480.00 550.00
sale
Afshar 2.24m x 1.45m £1650.jpg
Afshar
1,500.00 1,650.00
sale
Varamin 3.27m x 2.13m £4000.jpg
Varamin
3,200.00 4,000.00
sale
BG4828W1.jpg
Antique Mahal
6,500.00
sold out
BG4796W1.jpg
Kashan
3,500.00 4,000.00
sale
BG4794W1.jpg
Kashan
5,500.00 6,500.00
sale
BG3330W1.jpg
Bakhtiyar
2,000.00 2,500.00
sale
Photo 29-06-2017, 22 25 21 (1).jpg
Qum
1,320.00 1,650.00
sale
BG1142W1.jpg
Hereke
4,000.00 5,000.00
sale
BGQum2W1.jpg
Qum
1,000.00 1,250.00
sale
Seneh Rug
Seneh
140.00
Qashqai Rug
Qashqai
1,440.00 1,800.00
sale
Qashqai Jajim
Jajim
520.00 650.00
sale
Qashqai Jajim
Jajim
520.00 650.00
sale
Abadeh Rug
Abadeh
500.00 600.00
sale
Yalameh Rug
Yalameh
520.00 650.00
sale
Koliyaee Rug
Koliyaee
520.00 650.00
sale
Hamedan Runner
Hamedan
600.00 750.00
sale
Paisley Hamedan Runner
Hamedan
520.00 650.00
sale
Varamin Runner
Varamin
520.00 650.00
sale
Old Shriven Runner
Old Shirvan
720.00 900.00
sale
Afshar Rug
Afshar
520.00 650.00
sale
Abadeh Rug
Abadeh
550.00 650.00
sale
Bijar Rug
Bijar
640.00 800.00
sale
Old Shriven Rug
Old Shirvan
2,000.00 2,500.00
sale
Sherkat-e-Farsh Rug
Sherkat-e-Farsh
880.00 1,100.00
sale
Afghan Prayer Rug
Afghan
720.00 900.00
sale
Afghan Rug
Afghan (Silk Fringing)
600.00 750.00
sale
Afghan Balouch Rug
Balouch
440.00 550.00
sale
Kashan Rug
Kashan
960.00 1,200.00
sale
Qum Runner
Qum
2,000.00 2,500.00
sale
Abadeh Runner
Abadeh
1,600.00 2,000.00
sale
Qum Runner
Qum
3,200.00 4,000.00
sale
Qum Runner
Qum
3,200.00 4,000.00
sale
Loribaft Rug
Loribaft
1,280.00 1,600.00
sale
Qum Rug
Qum
5,500.00 6,500.00
sale
Kashan Rug
Kashan
2,160.00 2,700.00
sale
Kashan Rug
Kashan
3,600.00 4,500.00
sale
Qum Rug
Qum
2,000.00 2,500.00
sale
Sarouq Rug
Sarouq
2,000.00 2,500.00
sale
Kashan Rug
Kashan
1,760.00 2,200.00
sale
Indian Kilim
Kilim
120.00
Indian Kilim
Kilim
150.00
sold out
Indian Kilim
Kilim
150.00
Indian Kilim
Kilim
65.00
Tajabad Rug
Tajabad
130.00
sold out
Paisley Kerman Rug
Kerman
2,880.00 3,600.00
sale
Heriz Rug
Semi-Old Heriz
4,800.00 6,000.00
sale
Heriz Rug
Geravan
4,000.00 5,500.00
sale
Heriz Rug
Heriz
4,000.00 5,500.00
sale
Heriz Rug
Geravan
4,000.00 5,500.00
sale
Heriz Rug
Heriz
1,200.00 2,000.00
sale
Mahal Rug
Mahal
5,200.00 6,500.00
sale
Bijar Runner
Bijar
1,440.00 1,800.00
sale
Sarouq Rug
Sarouq
3,600.00 4,500.00
sale
Balkan Kilim
Balkan Kilim
1,750.00 2,500.00
sale
Qashqai Saddle Bag
Qashqai Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Qashqai Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Old Bakhtiyar Rug
Old Bakhtiyar
6,800.00 8,500.00
sale
Old Khamseh Rug
Old Khamseh
6,400.00 8,000.00
sale
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Afshar Rug
Afshar
520.00 650.00
sale
Old Heriz Rug
Old Heriz
880.00 1,100.00
sale
Antique Serapi Heriz Rug
Antique Heriz
15,000.00
Tabriz Rug
Tabriz (Signed Jabari)
30,000.00 35,000.00
sale
Old Malaya Rug
Old Malayer Kalehgi
1,000.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qum Rug
Qum
2,000.00 2,500.00
sale
BG785W1.jpg
Mahal
2,800.00 3,500.00
sale
Yazd Rug
Yazd
2,800.00 3,500.00
sale
Qum Rug
Qum Wool
1,120.00 1,400.00
sale
Tabriz Rug
Tabriz
2,000.00 2,500.00
sale
Kashan Rug
Kashan
4,000.00 6,500.00
sale
Qum Vase Design Rug
Qum
1,280.00 1,600.00
sale
Joshegan Rug
Joshegan
2,400.00 3,000.00
sale
Joshegan Rug
Joshegan
2,000.00 2,500.00
sale
Heriz Rug
Geravan
4,000.00 5,500.00
sale
Paisley Dorokhsh Rug
Dorokhsh
8,800.00 11,000.00
sale
Mahal Rug
Mahal
6,800.00 8,500.00
sale
Sultanabad Rug
Sultanabad
14,400.00 18,000.00
sale
Old Mahal Rug
Old Mahal
16,000.00 18,000.00
sale
Sarab Runner
Sarab
1,200.00 1,500.00
sale